Formidling

Den første skulpturen i prosjektet ble realisert i 1992. I år markerer Nordland fylkeskommune 25 års jubileet i samarbeid med de deltakende kommunene. 

Jubileet markeres med en rekke arrangementer gjennom året med bl.a. jubileumsfeiring i Vesterålen, utgivelse av ny bok og formidling både nasjonalt og internasjonalt. Skulpturlandskap Nordland består av 36 kunstverk i 34 kommuner i Nordland og 1 i Troms.

Kontaktpersoner:

Maria Lyngstad Willassen epost marwil1@nfk.no  tlf. 75650793

Astrid Stensønes Arnøy epost astarn@nfk.no  tlf.99151872

(Pressefoto, avtaler for intervjuer, generelle henvendelser om prosjektet og kunstnere)


Informasjonsmateriale

  • Kartbrosjyrer (oversikt over Nordland og lokalisering av skulpturer med foto)
  • Postkort (postkort tilgjengelig for alle skulpturer unntatt Rødøy, Dønna og Træna)

Bestilling av overnevnte gjøres hos: Maria Lyngstad Willassen marwil1@nfk.no

eller Astrid Arnøy, seksjon for kunst- og kultuformidling, Nordland fylkeskommune (astarn@nfk.no)