OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Flakstad kommune

kirke i vinterlys - Klikk for stort bilde Flakstad omfatter Flakstadøya og nordre del av Moskenesøya; grenser til kommunene Vestvågøy i øst og Moskenes i vest.

Kommunens næringsliv er dominert av fiske. Fiskeflåten består hovedsakelig av mindre båter, og Lofotfisket er det dominerende fisket. Største fiskevær er Napp. Det er flere fiskeoppdrettsanlegg i kommunen. Driften i jordbruket er hovedsakelig basert på kombinasjonsbruk med sauehold foruten noen større bruk med storfehold. Primærnæringene sysselsetter i alt 35 % av arbeidstakerne, hvorav 88 % i fiske og fangst. Det finnes dessuten en del industri i kommunen, nært knyttet til fisket. Det kan nevnes slipp i Skjelfjord, mekanisk verksted i Sund og fiskeribedrifter i Fredvang, Mølnarodden, Sund, Ramberg og Napp. Solbjørnvatnet nordvest på Moskenesøya er regulert, og i Solbjørnelva ligger kommunens eneste kraftverk.I Sund finnes Fiskerimuseum, med bl.a. gamle båter og båtmotorer. Her er også en kunstsmie. På Vikten i nord er en glassblåserhytte. Rorbu- og sjøhuscamping finnes flere steder i kommunen, bl.a. i de gamle fiskeværene Nusfjord og Fredvang. I Nusfjord er bebyggelsen fra 1800-tallet godt bevart. Flakstad kirke, nordvest for Ramberg, er en tømret korskirke fra 1780, restaurert 1938. Den antas å være bygd av russisk drivtømmer.Flakstad kommunes prosjekt i "Fotefar mot nord" er stien fra Nusfjord til Østre Nesland. Den 6 km lange stien forbinder et handelsfiskevær med en fiskerbondegard. Her kan man følge fotefarene til generasjoner med lofotfiskere og fiskerbønder.
Navnet: Navnet Flakstad har trolig sin opprinnelse fra et gårdsnavn “Flaga” - flåg, bergvegg.
Beliggenhet: Kommune i Lofoten i Nordland som omfatter Flakstadøy og den nordlige delen av Moskenesøya.
Grenser i sørvest mot Moskenes, i nordøst mot Vestvågøy.
Folketall 2021: 1238.
Utstrekning: 178 km2. 7 innbyggere pr. km2.
Administrasjonssted: 8380 Ramberg.
Kommunehistorikk: Selvstendig kommune fra 1838. I 1916 ble Moskenes kommune skilt ut. I 1964 ble Flakstad slått sammen med Moskenes, før de i 1976 igjen ble delt i to kommuner.

Les mer om Flakstad kommune på fylkesleksikon Nordland
Les om Skulpturen som står i Flakstad i skulpturlandskap Nordland