Sortland kommune

Sortland kommune i Vesterålen, omkring Sortlandssundet, omfatter den vestlige delen av Hinnøya og den østlige delen av Langøya.

Servicenæringene sysselsetter flest i kommunen, men jordbruk og fiske er viktig utenom tettstedene. Jordbruket er særlig utbredt på Langøya, og domineres av husdyrhold. Eidsfjorden var tidligere kjent som en meget god sildefjord. Fiskeflåten består hovedsakelig av mindre båter. Industrien domineres av næringsmiddelindustri: hermetikk- og sildoljefabrikk, produksjon av marine oljer. Administrasjonssenteret Sortland er et trafikknutepunkt hvor de fleste veiene i Vesterålen møtes, og dessuten et viktig handelssenter for hele Vesterålen.Sortland har atskillig turisttrafikk. Fra Ramnflauget like nord for Sortland er det midnattssolutsikt 23. mai-23. juli. Fjellet Reka (607 m o.h.) vest for Eidsfjorden er blitt kalt Norges merkeligste fjell pga. sin svaie rygg. I havnehagen på Kleiva landbruksskole kan man ennå se den sjeldne nordlandshesten. Sigerfjord kapell har en St. Olavsfigur fra 1400-tallet.Jennestad Handelssted er Sortlands "Fotefar mot nord"-prosjekt. Garden Jennestad utviklet seg gradvis til et handelssted etter 1830. I dag er stedet en møteplass for lokalsamfunnet og tilreisende.Sortland <br/> kommune

Sortland
kommune

Fakta

Areal (km2): 713

Antall innbyggere: 10.080

Kommunesenter: Sortland

Viktige næringer: Servicenæring, jordbruk, fiske

Se kommunens nettside
Wikipedia