Himmel på jord

Vår forståelse av tid har å gjøre med hvordan vi sanser kronologisk tid, sekundene som uopphørlig tikker, men den er også basert på tid som et avgjørende element i hvordan vi konstruerer våre minner. I denne siste betydningen har tid betydning for hvordan vi forteller historier eller gjenskaper dem ut fra gitte symboler.

Ritualene, symbolene og tegnene som uttrykker denne forståelsen har en felles, nesten universell karakter både formalt og i sin grafiske fremtreden. Åpenheten i slike kjente symboler blir oversatt til spesifikke erfaringer eller erindringer ved hjelp av et gitt sted og tilstedeværelsen av en betrakter. Det individuelle her og nå blir en del av det tidløst symbolske.

Scenen Inge Mahn fremkaller i sin Himmel på jord gir en følelse av et forvandlingens sted, hvor ens egen tilstand kan forandres og hvor man er på terskelen til noe nytt.

Maaretta Jaukkuri 

FAKTA:

  • Oppført 1993
  • En portal, to sfærer av granitt, sirkel gravert på berg
  • Portalens høyde 250 cm, sfærenes diameter 65,5 cm og 100 cm, sirkelens diameter 800 cm

TILGJENGELIGHET:

Ta av ved Efjord-brua på E6, kjør til Skarstad. Videre ca. 3km fra grendehuset mot Finnvik. Ligger på venstre side av veien, mot sjøen på Skarstad.

ANDRE KUNSTVERK I NÆRHETEN