Hode

Kunsten til Markus Raetz handler om å se, om hvordan vi observerer tingene rundt oss. Denne kontinuerlige iakttagelses-prosessen er en del av det å være levende, og den gir livet mening. Raetz viser oss at verden er full av overraskelser om vi bare går inn i dialogen mellom våre sanser og våre fysiske bevegelser i rommet. Vi blir konfrontert med overraskelser, og minnet om at de kan erfares også ellers i livet, hvis vi har øynene åpne.

Skulpturen som står på Eggum forandrer form og dermed også innhold seksten ganger når man går rundt den. Fra én synsvinkel ser den ut som et klassisk portrett, fra en annen er hodet snudd opp-ned. Skulpturen er plassert på beiteområde for sauer. Landskapet omkring er monumentalt og fullt av stadig skiftende former og farger. Sjøen er det andre elementet, farget av årstidene, fylt av naturens skjønnhet og historiske minner. Skulpturen later til å stå i forbindelse med det hele for tilskueren som betrakter den - og tar plasseringen i landskapet med i betraktningen.

Maaretta Jaukkuri 

FAKTA:

  • Oppført 1992
  • Jern og granitt
  • Høyde 178 cm

TILGJENGELIGHET:

Skulpturen ligger på Eggum, ca. 2 km forbi bebyggelsen. Følg grusvei langs sjøen.

ANDRE KUNSTVERK I NÆRHETEN