Vestvågøy kommune

Vestvågøy er den største kommunen i Lofoten. Kommunen består av selve Vestvågøya og en del småøyer og holmer omkring.Næringslivet domineres av fiske og fisketilvirkning, men også jordbruket har stor betydning. Vestvågøy er den største fiskerikommunen i fylket, og en av de største i landet. Fisket domineres av lofotfisket om vinteren, men også fiske i fjernere farvann har betydning. Kommunen har i alt 19 fiskebruk, flest i Ballstad, Stamsund og Mortsund. De fleste fiskebrukene er konvensjonelle der fisken går til henging og salting, og mange av brukene driver bare i lofotsesongen. Dette har medført store sesongvariasjoner i sysselsettingen. I Ballstad og Stamsund ligger store og moderne filetfabrikker med fryserier, og det meste av fisken hit leveres av trålerne. Trandamperier finnes flere steder, med videreforedling og tapping i Leknes. For øvrig har kommunen lite industri.Vestvågøy har stort jordbruksareal, og er en betydelig jordbrukskommune, den største i Lofoten. Jordbruket domineres av husdyrhold, og det meste av arealene brukes til gressproduksjon for fôr. Melkeproduksjonen er betydelig, og de gode beiteforholdene i kommunen har ført til et stort saue- og geitehold. Geiteholdet er konsentrert til kommunens østlige og nordlige deler. Vestvågøy er fylkets største geitekommune, og en av de største i landet. 

Vestvågøy er rik på fortidsminner både fra jernalder og steinalder. Ved Leknes finnes restene av et stort hustuftanlegg, bebodd ca. 100-200 e.Kr. På Holsøya sør for Leknes er det funnet 60 jernaldergravrøyser av ulike typer, mange med bautasteiner. På Holsneset like ved finnes Nord-Norges største nausttuft, 44 m langt, fra vikingetiden. Øst for Ramsvik finnes en av landsdelens største gravrøyser, 20 m i diameter, fra ca. 100 e.Kr. På Moland nord for Valberg ligger en av de største ødegårdene fra jernalderen i Nord-Norge, med seks hustufter, to nausttufter, ca. 30 gravrøyser. Også flere andre steder finnes ulike fortidsminner, bl.a. på Bøstad i Borge, ved Offersøy, Liland, Nykmark, Malnes, m.fl. Ved Fygle ligger Hol kirke, en tømret korskirke fra 1806, og like ved ligger Vestvågøy museum. Rorbucamping finnes en rekke steder. Årlig arrangeres Stamsund Internasjonale Teaterfestival og Figurteateret i Nordland er viktig aktør innen scenekunst i landsdelen.Lofotr - Vikingmuseet på Borg - er Vestvågøys prosjekt i "Fotefar mot nord". På et høvdingsete fra jernalderen er et ruvende langhus rekonstruert. Her finner du også naust, langskip, kulturminnepark og ulike aktiviteter.

Vestvågøy <br/> kommune

Vestvågøy
kommuneFakta
Areal (km2): 422

Antall innbyggere: 10.882


Kommunesenter: Leknes

Viktige næringer: Fiske, fiskeindustri, service

Se kommunens nettside
Wikipedia