Indre følger ytre 2006 - 2010

Per Inge Bjørlos skulptur Indre følger ytre (2006-2010) er plassert i et klippefylt kystlandskap med fjellet Rødøyløva ruvende i bakgrunn. Skulpturen kan nås fra sjøsiden eller fra en fjellsti, og den er omringet av en godt besøkt sandstrand. Stedet har noe strengt og asketisk ved seg. Stående foran de myke formene klippene danner mot havet og horisonten, får man en fornemmelse av å befinne seg i et slags urlandskap. Sett fra sjøen endrer området karakter og skulpturen blir del av et nesten høystemt fjellandskap.

Et nøkkelbegrep i Bjørlos kunst er mentale eller indre rom. Hvis vi er enige om at folks mentale rom er mer eller mindre like, kan vi også kommunisere med de mentale rommene kunstneren skaper i sine arbeider. De er tilstander tilskueren inviteres til å delta i og reflektere over. Vi kan ikke tre inn i dette rommet via språket. I steden må vi ta i bruk våre sanser og emosjonelle hukommelse for å gjenkjenne dette mentale rommet, og knytte det an til vårt eget.

Fakta:

  • Oppført 2010
  • Stål
  • Høyde 153 cm, Dybde 143 cm, Bredde 209 cm

Tilgjengelighet:

Skulpturen kan nås fra sjøsiden eller fra en fjellsti, og den er omringet av en godt besøkt sandstrand.

Andre kunstverk i nærheten