Media Thule

Olafur Gislason har bygget et hus, et sted hvor besøkende kan oppholde seg en stund og meditere over det utsynet som åpner seg gjennom vinduene mot fjorden og fjellene. I denne scenen har kunstneren isolert betrakterens opplevelse av et kunstverk.

Huset blir et tilfluktsted for kontemplasjon, for vårt forsøk på å komme på det rene med både vår egen situasjon og verden omkring oss. Det blir også et sted for kommunikasjon mellom de besøkende som den omgivende naturen og kunstverket taler til. Vi blir fanget i en kontinuerlig diskusjon mellom folk som besøker huset. En grunnleggende kunsterfaring er lagt ned i den enkeltes fortolkning av det sette og erfarte, og i vår evne til å dele slike følelser og idéer. Individets refleksjon blir en del av en felles bevissthetsstrøm.

Maaretta Jaukkuri 

FAKTA:

  • Oppført 1995
  • Trehus
  • 530 x 380 x 330 cm

TILGJENGELIGHET:

Skulpturen ligger i Rusvika på Myklebostad. Fra E10 følges Rv824 mot Ramsund, bru over til Tjeldøya, videre sørover mot Myklebostad. Sti fra parkeringsplass.

ANDRE KUNSTVERK I NÆRHETEN