Øymuseet

Øymuseet huser en samling av gjenstander kunstneren fant på Andøya i august 1992. Samlingen blir stilt ut i en gammel garasje ved Polarmuseet på Andenes.

Øymuseet er slett ikke noe vanlig museum med nøyaktig dokumenterte historiske perioder og geografiske områder. I stedet for vitenskapelige kriterier er valget av objekter estetisk begrunnet ut fra deres skjønnhet og det overraskende ved dem. Installeringen av gjenstandene er også gjort med skjønnheten som rettesnor.

Raffael Rheinsbergs kunst er blitt beskrevet som en "hverdagens arkeologi". Han viser oss de tingene vi bruker i arbeid og fritid, og holder dermed opp et speil som forteller oss hvordan vi lever.

Maaretta Jaukkuri

FAKTA:

  • Oppført 1992

TILGJENGELIGHET:

Andenes sentrum. Øymuseet er en del av Polarmuseet.

ANDRE KUNSTVERK I NÆRHETEN