Uten tittel

Søylen og portalen markerer et område, en scene i en skråning hvor en fremtidig skulpturpark venter på å bli til fra kunstnerens hånd. Stedet er en sone mellom bebyggelsen på den en siden og naturen omkring på den andre. Det ligger for seg selv som om ingen har interessert seg for det.

Kunstneren har ønsket å aktivere dette området og gjøre det til et sted for sansemessig erfaring. Symbolene han bruker er velkjente. De åpner for fornemmelser som rekker hinsides det intellektuelle og det rent visuelle. Vi hører elven som renner ned fjellsiden, vi kan lukte sjøen og årstidene, berøre de ru eller glatte overflatene på steinene, måle oss selv med gjenstandene som målestokk, eller forsøke å forestille oss hvor mye de veier. Vi blir bevisst at vi er fysisk tilstede, at kroppen både er en grense og en forbindelse med verden omkring oss.

Maaretta Jaukkuri

FAKTA:

  • Oppført 1993
  • Granitt
  • Portal 380 cm, søyle 550 cm

TILGJENGELIGHET:

Skulpturen ligger i parkområde ved Taraldsvikelva. Følg sti, start ved havna. Skulpturen er i to deler

ANDRE KUNSTVERK I NÆRHETEN