Fauske kommune

Fauske finner vi ca. 60 km øst for Bodø. Kommunen består av fjord- og fjellnatur, og grenser mot Saltdal, Sørfold, Bodø og Sverige.Fauske tettsted er et viktig trafikk-knutepunkt i Salten. Fauske ligger ved E 6 som fortsetter videre nordover langs Fauskeeidet og Rv. 80 (Fauske-Bodø). Noe jordbruk blir drevet, særlig i Valnesfjord-området og i Fauskeeidet. Driften er basert på husdyrhold og melkeproduksjon. Fauske er en av Norges største hagebrukskommuner. Det drives ut store mengder marmor og dolomitt i kommunen. De Ankerske Marmorbrudd ligger på vestsiden av Fauskeeidet, og marmor herfra er blitt levert til mange kjente bygninger både i inn- og utland, bl.a. til FN-bygningen i New York. Kommunen har flere mindre industribedrifter, bl.a. trevarefabrikk, mekanisk verksted, betongvarefabrikk, verktøyfabrikk, steinsliperi og ENØK-senter. Fauske tettsted fungerer som servicesenter for Indre Salten. Anleggsvirksomheten har vært en betydelig næring i kommunen, særlig på grunn av større kraftutbyggingsprosjekter. En stor del av Sulitjelmavassdraget er utbygd, og de fire kraftstasjonene Sjønstå, Fagerli, Daja og Lomi har til sammen en årsproduksjon på 950 GWh. Salten Kraftsamband har hovedkontor i Fauske.Av attraksjoner finner vi bl.a. Jakobsbakken, et tidligere gruvesamfunn sør for Sulitjelma, som er omgjort til et større fjellsenter for ungdom. Et gruvemuseum ble etablert i Sulitjelma 1970. Fauske Bygdemuseum har bl.a. bygninger fra 1700-tallet. Sjønstå gård ved Øvrevatnet, med bygninger helt fra 1600-tallet, er med sin landsbykarakter unik i Nord-Norge og er foreslått vernet. Ved Leivset sør for Fauske tettsted ligger en fredet samisk offerplass, trolig fra middelalderen.I dette området finnes en rekke dryppsteinhuler, bl.a. Brasetgrotta, med opptil et par meter høye, intakte dryppsteinformasjoner. Mellom Fauske og Sulitjelma finnes en av de lengste grottene i Norge, Okshola, 11 km lang. Fra Sulitjelma går flere oppmerkede fjelloverganger til Sverige, og stedet er et populært utgangspunkt for fjellturer. Andre utfartsmål er Valnesfjord, hvor det også ligger et flott helsesportsenter. Også marmorbruddene nær Fauske er en turistattraksjon.Fauskes prosjekt i "Fotefar mot Nord" er Sulitjelma Besøksgruve. Her kan man reise med tog inn i bergmannens rike, med omvisere med store kunnskaper om liv og virksomhet ved gruva. Fauske <br/> kommune

Fauske
kommune

Fakta

Areal (km2): 1.208

Antall innbyggere: 9.513

Kommunesenter: Fauske

Viktige næringer: Jordbruk, industri, handelSe kommunens hjemmeside
Wikipedia