Per Barclay

Per Barclay ble født i Oslo i 1955. Tidlig forlot han Norge for å slå seg ned i Italia. Han er en av de mange norske kunstnere som har tilbrakt mange år i utlandet. Men mens de fleste andre har hatt de fleste utstillingene sine hjemme, har Barclay sjelden vært å se i Norge. Han har til gjengjeld deltatt i en lang rekke utstillinger i Italia og i andre europeiske land. I 1990 representerte han Norge ved Biennalen i Venezia.Skulpturinstallasjone til Barclay ligner ofte kunstige landskap, steder som hører hjemme i en ukjent kultur. Hans installasjoner er virkelige steder som samtidig har symbolske dimensjoner. Barclay gjengir ikke rommet, men han lar sine gjenstander ta del i virkeligheten i det rommet han skaper.Per Barclay kan sies å tilhøre kunstbevegelsen arte povera, som kjennetegnes av en streben etter å oppdage hva som faktisk er for hånden, snarere enn å berike verden med mer eller mindre høytravende ideer. Dette ønsket om å skape noe rent og enkelt er viktig i Barclays produksjoner. Hans forkjærlighet for uvanlige, enkle, urene eller til og med motbydende materialer er et annet aspekt av hans arte povera-arv.Spenninger og ambivalens er viktige kjennetegn for Barclays produksjoner. Barclays materialvalg er alltid svært bevisst, og han har evnen til å skape maksimal spenning mellom dem. I installasjonene hans kan man ofte finne motsetningsparene aktiv/passiv, fast/flytende, statisk/dynamisk, langsomt/fort, lett/tung, sterkt/svakt, matt/skinnende.

Født


1955 Oslo, NorgeStudier


1979-81 Instituto Statuale d'Arte di Firenze,
1981-83 Accademia di Belle Arte, Bologna,
1984-85 Accademia di Belle Arte, RomaBor og arbeider


Paris, Frankrike