Prosessen

Prosjektet

Sissel Tolaas' "Vindenes Hus" ved Helgelandsbroen, riksvei 17 i Alstahaug. Skulpturen er 5 m høy og utført i betong med 12 propeller. Statens Vegvesen og Sparebanken Nord-Norge avd. Sandnessjøen har bidratt økonomisk.Sissel Tolaas innleder sin prosjektbeskrivelse av skulpturen i Alstahaug slik: "Geografisk har jeg tatt utgangspunkt i den mest værharde delen av Alstahaug kommune. Fordi omgivelsene her er særdeles ekstreme ... Kunstnerisk har jeg tatt utgangspunkt i ideen/ønsket om å få preservere disse naturkrefter i en hermetisk enhet; enten som en klassisk skulptur som integreres i landskapet ... eller som et element som bruker/fungerer i og blir brukt av omgivelsene. [...]Sissel Tolaas' kunst kan karakteriseres som en vedvarende prosess om formulering av nye spørsmål som kan uttrykkes via kunst. De senere kunstverk har ofte tilknytning til naturens prosesser. Hun gir denne prosessen forskjellige materielle uttrykksformer.Vinden fanges inn i propeller slik som i skulpturen i Alstahaug, eller kjemiske prosesser settes i gang slik som i et annet kunstverk hun nylig har stilt ut i Berlin. Det blir en diskusjon mellom naturen, vitenskapens grunnmetoder og kunstens bestrebelse etter kommunikasjon og skjønnhet."

Teksten ble første gang publisert i pressemelding i forbindelse med lansering av skulpturen.

SEPTENTRIO

BOREAS

Frigidus - Siccus : Æqual:AQUILO

Siccus magis - Frigid minusCÆCIAS

Siccus magis - Calidus minusORIENS

SUBSOLANUS

Calidus - Siccus : Æqaliter.EURUS

Calidus magis - Siccus minusEURO AUSTER

Calidus magis - Humidus minusMERIDIES

AUSTER

Calidus - Humidus : Æqual:AUFRO AFFRICUS

Frigidus minus - Humidus magisAFFRICUS

Frigidus minus - Humidus magisOCCIDENS

FAVONIUS
Frigidus - Humidus : Æqualiter

CORUS
Frigidus pluss - Humidus minus

CIRCIUS
Frigidus pluss - Siccus minus