OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Hadsel kommune

Hadsel kommune i Vesterålen omfatter Hadseløya, den sørligste del av Langøya, den nordøstre del av Austvågøy, og sørvestre del av Hinnøya.

Etter 1960 har det foregått en betydelig strukturendring med overgang fra primær- og sekundærnæringen til de tjenesteytende næringer, og Hadsel er i dag en typisk servicekommune med et allsidig næringsliv.

Kommunen er blant de betydeligste jordbrukskommunene i nordre del av Nordland, og jordbruket i Hadsel drives som et allsidig husdyrbruk. Det drives særlig kjøtt- og melkeproduksjon, men det holdes etter nordnorske forhold også mye høns og svin. På tross av en viss tilbakegang er Hadsel fortsatt en viktig fiskerikommune med betydelig fiskeindustri. Viktigste fiskeslag etter ilandbrakt kvantum er torsk. Melbu har Vesterålens største trålerflåte. I kommunen ligger også Vesterålens største fiskeoppdrettsanlegg. Næringsmiddelindustrien, først og fremst fisketilvirkning, er dominerende industrigren, særlig i Melbu.

På Melbu ligger Vesterålsmuseet og Norsk fiskeindustrimuseum. Hurtigrutemuseet i Stokmarknes åpnet 1993.

Kulturminneparken på Hadsel prestegård er "Fotefar mot nord"-prosjektet i Hadsel kommune. Kirkestedet var et sentrum i middelalderens Vesterålen. Her er også spor etter høvdingsete fra jernalderen. Langs fjæra finnes tufter etter husmansstuer.

 

Fakta om Hadsel kommune

Navnet: Navnet Hadsel stammer fra det middelalderske navnet “Hoftasegl” - høy odde og seil - gjerne brukt på fjell med hvite flater.
Beliggenhet: Hadsel kommune ligger i Nordland; på Hadseløya, Langøya, Hinnøya og Austvågøya; hvilket betyr at kommunen har arealer både i regionene Vesterålen og Lofoten (Austvågøya).
Hadsel grenser i sør og vest til Vågan kommune, i øst til Lødingen og i nord til Sortland. I vest/nord skiller Vesterålsfjorden kommunen fra Bø og Øksnes.
Folketall 2021: 8065.
Utstrekning: 567 km2. 14,2 innbyggere pr. km2.
Administrasjonssted: Stokmarknes.
Viktige næringer: Landbruk, industri, handel
Kommunehistorikk: Selvstendig kommune siden 1838. Deler av kommunen  ble overført til Sortland kommune i 1963.

Hadsel kommunes nettsider
Om Hadsel kommune på Wikipedia