OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Prosessen

Kunstneren om skulpturen

"Marmoren er som landskapet; kineserne i det 17. og 18. århundre brukte marmor og så inn i den, dens linjer og konturen minte om landskapet, høsten, vinteren. De skrev også små dikt om dette.

Først tenkte jeg meg hvit marmor; deretter gul marmor. Siden fikk jeg ideen om å lage 2 hytter; den ene for nettene og den andre for dagene: gjennom hullene ser man dagen, natta, stjernene (hullene ligner forøvrig stjerne-konstellasjoner), kulden, vinden, varmen, snøen, havvann, sesongene, århundrene, barneblikk, voksnes blikk - vil trenge inn i hyttene!

Disse to hyttene vil være som 2 fyrtårn som tiltrekker alt dette. Kanskje hullene er laget av meteorer som har falt ned. Så har jeg valgt marmortypene; for den ene vil det være "Norwegian Rose", for den andre "Blå Olav". Den ene soloppgangens farge og den andre nattens farge.

En liten gate skiller de to hyttene fra hverandre. Dette er en gate på 0,90 x 5,20 m (lengde) i granitt. Folk som kommer vil krysse over denne lille gate som går helt fram til havet, og de kan se gjennom hullene: dagens hus og nattens hus!"

Det behøves store flater marmor (størst mulig) for å hindre for mye endring i mønster. Under hyttens marmorgolv må det ikke være et annet golv som forhindrer sjøvann i å kunne renne fritt gjennom hullene i marmorgolvet. Hullenes disposisjon i marmoren vil gi seg selv på slutten."

NOTATER - DAGER OG NETTER

"De 2 hyttene må lages helt og holdent av marmor, selv de interiørmessige konstruksjonene.
- den ene lages av "Norwegian Rose" marmor (polert)
- den andre lages av "Blå Olav" marmor (polert)

Passasjen mellom hyttene må være av "Støren-granitt" (upolert)

På hver utvendig fasade, inkludert taket og interiørgolvet, vil det være hundrevis av hull (disse må være ordentlig utskåret) med diameter 1-1,5 - 2-2,5 cm.

Gjennom hullene: luft, regn, snø, sol, sjøvann... natta og dagen vil komme på gjenvisitt inne i husene. Selvfølgelig også folks blikk etterhvert som de nærmer seg hyttene og går i passasjen mellom dem (i granitt), og etterhvert som de ser på interiøret og ser med øynene sine gjennom hullene. Gangveien i granitt er også gjennomhullet med hull på 1-0,5 - 2-2,5 cm. Granitten er ikke polert slik at folk slipper å gli. Det vil være nødvendig å lage en adkomstvei som fører til passasjen mellom hyttene. De to hyttene og passasjen må være på havets nivå. De to hyttene vil være konstruert på en metall- eller betongbase for å sikre stabilitet. Men til selve hyttekonstruksjonen må det kun benyttes marmor. Som akvarellene antyder er murene og dørene lukket av marmor. Det går ikke an å åpne dem.

"Fylkeskommunen måtte ta ansvaret, også når ting gikk galt. Det gikk svært galt i to tilfeller, med Toshikatsu Endos Epitaph i Flakstad og Sarkis’ Dager og netter i Hadsel. Begge verkene måtte fjernes fordi de tekniske løsningene var utilfredsstillende. Hadde vi hatt teknisk kompetanse knyttet til prosjektet fra første stund, kunne vi antakelig ha unngått denne type problemer, som kostet i mange henseende. Den kontinuerlige kampen mot økonomiske utgifter har i noen tilfeller overskygget de gode løsningene. Hele tiden har kunstnerne vært enestående med hensyn til å akseptere utsettelser, omarbeidelser og i visse tilfeller kompromisser." 

Aslaug Vaa i "En ny samtale"

PRESSEMELDING (1998)

"Det har tatt åtte år å ferdigstille skulpturen til den tyrkisk/franske kunstneren Sarkis. Skulpturens tilblivelse har vært en lang og vanskelig historie, men nå står den ferdig på plassen som kunstneren valgte allerede ved sitt første besøk i Hadsel i 1991.Helt fra begynnelsen har Sarkis' tanke med skulpturen vært at den skulle ligne den enkle prototypiske husformen som barn alltid tegner. Til kunstnerens forbauselse så han denne husformen overalt i Hadsel og i Norge. Det avgjørende øyeblikket for skulpturen var da kunstneren så det lille biblioteket ved siden av det storslåtte grå huset med torvtak. Det andre viktige utgangspunktet for skulpturen var de stadig skiftende lysforhold i Nordland.Plasseringen ved sjøen, og på samme høyde som vannflaten, var også med i hans tanker fra begynnelsen. Vannet skulle reflektere huset og refleksjonen, det dobbelte bildet førte siden til tanken om to hus: til dagenes og nettenes hus. Gjennom hullene i vinduene ville man se dagen og natten, stjernene, vinden, varmen, sneen, havets vann og forskjellige årstider.

Skulpturens husform henviser også til tanker om ute og inne, interiør og eksteriør, trygghet og utsatthet, natur og kultur.Med sine hus står "Dager og netter" i landskapet og er også en lek med målestokkens betydning for vår måte å se på verden. Skulpturens hus er tre meter høye, men likevel for små til å være virkelige hus. Sett fra Hadsel sentrum over fjorden får skulpturen oss til å skjerpe vårt syn for å forstå hva vi ser. Ser vi på husene fra den andre siden av fjorden virker hele bildet å bli ett og skulpturen en del av bygningsmiljøet.

Skulpturens materiale er blitt forandret fra marmor til granitt på grunn av holdbarhet. Det lyse og det mørke møtes også i disse steinflater. Sammen med de erketypiske husformene skaper disse et åpent felt som får betrakteren til å reflektere betydninger, både de som selve formen føder såvel som de som blir til ved skulpturens plassering, dets materiale og farger.

Sarkis' skulptur åpnes fredag 4. september 1998 kl. 13.00 av teatersjef Frode Rasmussen, Nordland Teater. Etter åpningsseremonien inviteres publikum ombord i M/S "Finnmarken" hvor det serveres fiskesuppe. Skulpturen er den 31. i rekken som blir offisielt åpnet siden prosjektets oppstart."