OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Prosessen - Havmannen i Rana


Havmannen er laget av den engelske kunstneren Antony Gormley og inngår som Rana kommune sin skulptur i Skulpturlandsakap Nordland. Skulpturen ble avduket 6. mai 1995 og er hugget ut i granitt, består av 9 ulike deler, er ca.11m høy, og veier ca. 60 tonn!Skulpturen ble plassert i vannet og skulle være et uttrykk for de store og sterke elementene som preger Ranasamfunnet. Mektig natur og industri, tett på hverandre. Skulpturen i prosjektet skulle bidra til å skape nye møteplasser, og utvidelsen av Mo i Rana sentrum med utbyggingen av Mobekkleira var derfor med på å avgjøre plasseringen av Havmannen.Havmannen skapte enorm debatt i lokalsamfunnet. Bruk av offentlige midler til et slikt kunstprosjekt ble møtt med stor skepsis fra mange. Mange leserinnlegg i Rana Blad og stor debatt skapte også forventing. Hvordan skulle dette bli? 

På et tidspunkt ønsket man å lage skulpturen i stål med utgangspunkt i den malmbaserte stålindustrien i Mo i Rana. Omstillingen i ranasamfunnet førte imidlertid til at den malmbaserte stålindustrien ble nedlagt, og prosjektet lot seg derfor ikke realisere i stål. Det ble derfor lansert å forsøke å lage skulpturen i granittstein. Det skulle vise seg å bli Antony Gormleys første store skulptur i stein. Steinen ble hugget ut i Lødingen steinindustri, med god assistanse av to profesjonelle steinhuggere fra Litauen. De ni bitene ble transportert til Rana høsten 1994. Våren 1995 startet monteringen av Havmannen. Store undersjøiske fundamenter var klargjort i løpet av vinteren 94/95. Enorme pæler måtte til for å garantere at den tunge steinskulpturen skulle stå i sjøen. Grunnen var av kvikkleire, og det var derfor nødvendig med pæler som skulle nå helt ned til fast grunn.Opprinnelig ønsket Antony Gormley at skulpturen skulle stå enda lengre ut i sjøen, men dette lot seg ikke gjøre nettopp på grunn av kvikkleiren. De ni bitene ble ferdigmontert i begynnelsen av april 2002. Den ble sammenføyd med om lag 67 meter epoksybelagt armering. Stillaser måtte demonteres, og midlertidig vei ut til skulpturen måtte fjernes, mens avdukingsseremonien var under forberedelse. Allerede på dette tidspunktet var det enormt engasjement om skulpturen, noen var for og noen mot. Ganske spesielt er det at over 300 dikt om Havmannen ble trykt i lokalavisa. De fleste handlet om skupturens form og utseende. På avdukingsdagen var det omlag 1100 mennesker tilstede, med urfremførelse av musikk og dans dedikert til Havmannen.Etter hvert har Havmannen blitt en meget viktig del av Mo i Rana. Den har bidratt til etablering av egne kulturdager, kalt Havmanndagene, som avvikles hvert år i begynnelsen av mai. Den Nord Norske bokprisen Havmannprisen deles ut hvert år, og Havmannplassen er etablert som en del av utvidelsen av Mo sentrum. Private foretak og offentlige institusjoner har tatt Havmannen i bruk for å profilere årsmeldinger og trykksaker, og det arrangeres enda til et idrettsarrangement for barn som bærer Havmannens navn.

av Torbjørn Aag