OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Rana kommune

Rana kommune ligger like under polarsirkelen og strekker seg fra svenskegrensa til Norskehavet. Nordgrensen går gjennom Svartisen og Saltfjellet, i sør opp mot Okstindmassivet med Nord-Norges høyeste fjell: Okstinden 1915 m.o.h.Rana har en lang historie som Nordlands største industrikommune. Det har pågått gruvedrift i kommunen siden 1860-årene. I 1946 vedtok Stortinget å bygge et jernverk på Mo, pga. distriktets rike jernmalm- og vannkraftresurser. Dette førte til en rivende utvikling. Produksjonen ved A/S Norsk Jernverk og Norsk Koksverk A/S dominerte sysselsettingen i kommunen frem til 1988, da dårlig lønnsomhet og omstillingsbehov førte til nedleggelse og en dramatisk omorganisering av industrien og næringslivet i kommunen.En rekke steder finnes utnyttbare mineraler. Jernverket er nå gjort om til et mindre stålverk basert på jernskrap. Det meste av industrien er knyttet til jern- og stålproduksjon samt verkstedindustri og forskning. Her ligger også SINTEF med miljø-, prosess- og materialteknologi som hovedområder.I kommunen for øvrig drives jordbruk og skogbruk på den fruktbare jorden dannet av kalk og glimmerskifer. Jordbruket preges av intensiv melkeproduksjon, en god del grønnsak- samt kjøttproduksjon. Bare enkelte steder har fiske en viss betydning. Rana har 10 % av fylkets totale skogavvirkning.Rana har en rekke severdigheter. Om sommeren går det båt over Svartisvatnet med lett atkomst til Østerdalsisen. Over 100 kalksteinsgrotter er kjent. Mest kjent er Grønligrotten, med omvisninger sommerstid. Støtter markerer hvor polarsirkelen krysser E 6 og jernbanen, og her ligger også Polarsirkelsenteret. 100 m sør for den står en minnestøtte over jugoslaviske krigsfanger som arbeidet og omkom på Saltfjellet 1942-45. Lenger nord, ved Stødi, står tre fredede samiske offersteiner. På Mo ligger Rana museum (Helgeland museum), og 8 km utenfor sentrum, ved E 12, ligger Stenneset friluftsmuseum med gamle bygninger. På Saltfjellet er det gode turmuligheter med turisthytter. Nordland Teater har hovedsete i Mo, og Nasjonalbiblioteket har også en avdeling her.Umbukta Skysstasjon er Ranas prosjekt i "Fotefar mot nord". Skysstasjonen ligger ved en gammel ferdselsåre over til Sverige. Stedets historie er knyttet til skysstasjonen, samt steinalderboplasser i nærheten.Navnet: Rana har sin opprinnelse i norrønt “radund” - av “radr” som betyr hurtig.
Det er muligens et elvenavn.
Beliggenhet: Kommune på Helgeland i Nordland som grenser mot: i øst Sverige og kommunene Arjeplog, Sorsele og Storuman, i sør mot Hemnes og Leirfjord (ute i Ranfjorden), i vest mot Nesna, Lurøy og Rødøy, i nord til Meløy, Saltdal og Beiarn. Rana grenser i alt til 11 kommuner.
Folketall 2021: 26 083.
Utstrekning: 4460 km2 . 5,8 innbyggere pr. km2.  Rana er fylkets største kommune.
Administrasjonssted: Mo i Rana.
Viktige næringer: Industri og bergverk, tjenesteytende næringer, jordbruk, skogbruk
Kommunehistorikk: Rana kommune ble opprettet i 1964 etter en sammenslåing av bykommunen Mo, Nord-Rana og deler av Sør-Rana og Nesna. 

Se kommunens nettside

Les om Rana kommune på Wikipedia