Alstahaug kommune

Alstahaug ligger på Helgelandskysten omkring ytre del av Vefsnfjorden. Alstahaug består av det meste av øya Alsten, unntatt den nordøstlige del, og en rekke mindre øyer i sør og sørvest.

Sandnessjøen er servicesenter og kommunikasjonssenter for ytre Helgeland, med hurtigruteanløp og hurtigbåtruter til distriktet omkring, samt kortbaneflyplass. I Sandnessjøen ligger Helgeland Næringspark, med bedrifter som produserer offshore-konstruksjoner, stålbroer m.m. Forsyningsbase for oljeleting utenfor Nordland. Skipsopphugging og mekanisk Verksted. Fiske har mindre betydning enn før, mens jordbruk fortsatt er betydelig i de spredtbygde strøkene. Melke- og kjøtt-produksjonen er viktigst, og det meste av arealene benyttes til eng og beite. Det dyrkes poteter, en del grønnsaker og litt korn (bygg).I denne delen av Helgeland finnes en rekke kjente steder som har forbindelse med viktige personer og hendelser i Norgeshistorien. Vi kan nevne navn som Øyvind Skaldespiller og Hårek på Tjøtta fra Snorres saga. Hårek var på den tid den mektigste høvdingen i Nord-Norge, og var én av førerne for bondehæren i slaget på Stiklestad. På Tjøtta ligger den russiske og den internasjonale kirkegården fra 2.verdenskrig. Her ligger krigsfanger som døde på ulike steder i Nord-Norge og ofrene fra fangeskipet «Rigel» som ble senket av allierte fly i 1944. I alt er ca. 9500 begravet her.Den kjente fjellformasjonen, de syv søstre, som er lett å kjenne igjen både fra sjø og land. Den høyeste toppen er 1072 m.o.h. Alle toppene kan bestiges uten klatreutstyr og etter oppmerkede løyper. Petter Dass kirke og museum, der dikterpresten Petter Dass hadde sitt hovedsete for sitt virke på Alstahaug. I dag kan du besøke middelalderkirken på Alstahaug og den gamle prestegården like ved Kystriksveien mellom Tjøtta og Sandnessjøen. Dette er for øvrig også Nordland fylkeskommunes tusenårssted. Petter Dass museet er utformet av det norske arkitektfirmaet Snøhetta og var ferdig i 2007.Alstahaugs prosjekt i "Fotefar mot Nord" er Tjøtta gard. Heimgarden til Hårek var et senter allerede i jernalder. Kulturstien på Tjøtta er 2,5 km lang, og omfatter gravminner, ringtun, bautasteiner samt en proprietærgard.


 

Alstahaug <br/> kommune

Alstahaug
kommune

Fakta

Areal (km2): 215

Antall innbyggere: 7.400

Kommunesenter: Sandnessjøen

Viktige næringer: Landbruk, industri, handel

Kommunens hjemmeside
Wikipedia