Hai-Ku-Badekar

Skulpturen Hai-Ku-Badekar​ av Dorothy Cross består av tre deler som hver bærer en hel verden av assosiasjoner i seg. Når disse elementene kombineres, oppstår det en ny historie. Sammenstillingen av et kujur og en hai med kvinnelige bryster introduserer objekter og meningsinnhold som er uvanlig i kunstens verden. Kujuret ble brukt i den lokale matkulturen, og haien med bryster kan sees som en surrealistisk kommentar til en klisjé-fylt forestilling om kvinnen. Badekaret av jern som opprinnelig var det tredje elementet i skulpturen, og som var tenkt til å ruste bort på grunn av tidevannet, ble i stedet tatt av stormen i løpet av den andre vinteren det sto der.

Når man spinner en historie rundt disse formene, gir man dem tid. Usikkerheten man erfarer i en slik prosess kan sammenlignes med den følelsen man har når man forsøker å bruke et nytt ord for første gang.

Maaretta Jaukkuri

 

FAKTA:

  • Oppført 1993
  • Granitt, bronse, støpehjern
  • Kujuret 75 x 75, Haiens lengde 250 cm, Badekaret 60 x 110 x 57 cm

TILGJENGELIGHET:

Skulpturen ligger ved fergestedet Vennesund. Følg Rv17 13 km sør for Vik. Skilt fra hvit brygge.

ANDRE KUNSTVERK I NÆRHETEN