Uten tittel

Dan Grahams glasskonstruksjon med gjennomsiktige speilvegger er plassert langs hovedveien gjennom Lofotens geografiske formasjon som ligner en arm. Skulpturen later i første omgang ikke å være tilstede som noe materielt, men snarere som noe som fanger lyset og bildet av landskapet omkring. Med sin speilende konkave panoramavegg steller den i stand en fest for øyet. Vi ser et landskap som kunne forekomme i et hvilket som helst maleri som dyrker det sublime landskapet som motiv, men som i dette unike øyeblikket både er til stede og avbildet.

Vi møter spørsmål, tilstander og posisjoner som både angår vår måte å iaktta verden omkring oss på og vårt eget ståsted. Vi er på innsiden av en erfaringsprosess der vi selv kan bestemme takten og fortellingen. Hendelsen skapes av skulpturen og dens filmatiske spill med omgivelsene. Vi kan bli delaktige i dens omskiftelige skuespill, og velge vår egen rolle, vårt egen ståsted i det hele. Kunstverket er både et bilde, et objekt og en arkitektonisk form, men fremfor alt er det en begivenhet.

Maaretta Jaukkuri 

 FAKTA:

  • Oppført 1996
  • Reflekterende gjennomskinnelig glass, rustfritt stål
  • Høyde 250 cm, bredde 300 cm

TILGJENGELIGHET:

Skulpturen ligger nært E10 ved Lyngvær gamle fergeleie, 25 km vest for Svolvær på vegen mot Leknes

ANDRE KUNSTVERK I NÆRHETEN